1. Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy

 • Fyzická osoba – občan Slovenskej republiky:
  – Občiansky preukaz alebo cestovný pas
  – Vodičský preukaz platný minimálne 2 roky
 • Fyzická osoba – cudzinec:
  – Cestovný pas
  – Vodičský preukaz platný minimálne 2 roky
 • Právnická osoba, SZČO:
  – Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, nie starší ako 4 mesiace
  – Občiansky a vodičský preukaz vodiča, ktorý bude vozidlo používať, pričom musí byť držiteľom vodičského preukazu minimálne 2 roky
  – Splnomocnenie, ak zmluvu podpisuje iná osoba, ako je uvedená v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste

2. Platobné podmienky, ceny

Platba za prenájom vozidla sa uskutočňuje pri jeho preberaní. Klienti môžu zaplatiť buď v hotovosti, prostredníctvom bankového prevodu, alebo platobnou kartou. Denný limit prejazdených kilometrov je stanovený na 200 km (čo predstavuje maximálny denný priemer). V prípade, že tento limit je prekročený, účtuje sa poplatok 0,18 EUR za každý dodatočný kilometer. Spoločnosť CARDOT, s.r.o., je registrovaná ako platca DPH. Všetky ceny uvedené na webovej stránke sú konečné a zahŕňajú 20% DPH. K cenám uvedeným na stránke sa neúčtujú žiadne ďalšie poplatky. Súčasťou platby je aj vratná záloha vo výške 300 EUR, ktorá bude zákazníkovi vrátená v plnej výške po vrátení nepoškodeného vozidla.

3. Poistenie

Základné poistenie vozidla pokrýva škody vzniknuté v prípade zavinenia nehody do maximálnej sumy 3 000 EUR. V takom prípade je spoluúčasť klienta stanovená na 300 EUR. Pri škode presahujúcej túto sumu je spoluúčasť stanovená na 10% z celkovej výšky škody. Pri prenájme vozidla je možné si dokúpiť Premium pripoistenie, ktoré znižuje spoluúčasť na 0% v prípadoch poškodenia karosérie, krádeže alebo totálnej škody vozidla. Toto pripoistenie sa nevzťahuje na poškodenia interiéru a ani na škody vzniknuté nesprávnym používaním auta, ako je napríklad natankovanie nesprávneho paliva, alebo z dôvodu nedbanlivosti.

4. Ceny prenájmu

V cene prenájmu vozidla je zahrnuté:

 • Vozidlo bez reklamných polepov
 • Výmena vozidla v prípade poruchy
 • Povinné zákonné poistenie PZP a havarijné poistenie, možnosť dokúpiť pripoistenie PREMIUM
 • Oprávnenie pre ďalších vodičov viesť prenajaté vozidlo
 • Asistenčné služby – nonstop
 • Pravidelná údržba vozidla v autorizovanom servise
 • Diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky

5. Všeobecné podmienky

 • Prevádzkový čas autopožičovne je každý pracovný deň od 8:00 do 16:30. Auto je možné si prebrať aj mimo týchto hodín, po dohode vopred.
 • Zákazník preberá a vracia vozidlo s plnou palivovou nádržou.
 • Objednávka vozidla je potrebná vykonať vopred. To je možné urobiť buď vyplnením objednávkového formulára na tejto webovej stránke, alebo kontaktovaním autopožičovne telefonicky či prostredníctvom e-mailovej adresy.